Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

Algemene voorwaarden

 

 

Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Pronkboeken. Door te bestellen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Pronkboeken is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site.Pronkboeken  is niet verantwoordelijk voor het gepubliceerde indien er programeerfouten met betrekking tot de site zijn. Pronkboeken heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Bestelling en overeenkomst
Uw bestelling kunt u plaatsen via het bestelformulier op de site. Deze dient volledig en op waarheid berust ingevuld te worden.Pronkboeken  heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zodra u zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt.

Prijzen en Betaling
De vermelde prijzen zijn in euro`s en exclusief verzendkosten. Er zijn 2 manieren om uw bestelling te betalen: betalen via overschrijving (o.a. Ideal) of contant bij afhalen. Wanneer de bestelling bezorgt moet worden,dan dient er altijd vooruit betaald te worden. Dit dient te gebeuren binnen 7 dagen na ontvangst van de orderbevestiging. Wanneer de betaling na 7 dagen niet door  Pronkboeken ontvangen is, ontvangt u eenmalig per email een betalingsherinnering. Vervolgens heeft u 3 dagen de tijd om de betaling alsnog in orde te maken. Indien de bestelling na 10 dagen niet betaald is, wordt deze geannuleerd.

Annulering
Indien u uw bestelling wilt annuleren, dan kan dit gemeld worden per email aan info@pronkboeken.nl. Bij annulering van een artikel op een volledig betaalde bestelling worden er geen transactiekosten in rekening gebracht.

Verzending en Levering
Voor de verzendkosten wordt in Nederland € 3,00 en voor België € 3,50 berekend ongeacht het aantal boeken. Het verzenden van brievenbuspakjes in Nederland gaat via Post.nl. Pakketten versturen wij in Nederland via DHL of DPD. Naar BelgIë wordt uiysluitend via DPD verzonden.Het is mogelijk om de bestelling af te halen, in dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.(Afhaaladres is in Wormerveer). Afhankelijk van de grootte en/of hoeveelheid zal de bestelling worden verzonden in  boekpakverpakking/ luchtkussenenvelop of als pakket. Pronkboeken is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens of na transport door DPD of DHL. Pronkboeken streeft ernaar de bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. U ontvangt een verzendbevestiging per email op het moment dat de bestelling verzonden wordt. Heeft u de artikelen voor een bepaalde datum nodig, geef dit dan aan bij uw bestelling. Wij laten u dan zo spoedig mogelijk weten of de artikelen op tijd geleverd kunnen worden.                                Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. De ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.


 
Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.                                                                                                                                                  
Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zijn wij genoodzaakt stappen te ondernemen.

Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@pronkboeken.nl

Algemene voorwaarden van Pronkboeken gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24431286